Achtergrondinformatie en doelstellingen

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van patiënten met een levensbedreigende ziekte door middel van vroegtijdige signalering en behandeling van problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Multidimensionaliteit, verlichten van het lijden, pro-activiteit, snelheid, flexibiliteit en aandacht voor patiënt en naasten zijn kernbegrippen binnen de palliatieve zorg. Palliatieve zorg dient aangeboden te worden aan alle patiënten met een chronische levensbedreigende aandoening zoals kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, neurologische aandoeningen etc. en begint op het moment dat duidelijk is dat de patiënt klachten heeft ondanks optimale behandeling van de onderliggende ziekte. De ziekte-gerichte behandeling wordt geleidelijk aan steeds meer gecombineerd met palliatieve, ‘symptoomgerichte zorg’. Dat kan dus al een ruime tijd voor het overlijden van een patiënt zijn.

esmo
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ziet een belangrijke taak weggelegd voor de academische ziekenhuizen in deze verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg. In de visie van de NFU verbreden alle acht universitaire medische centra de komende jaren hun werk op dit gebied naar acht expertisecentra. De missie van deze centra is om vanuit de drie academische taken (patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs) integraal vorm te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland. Tevens staan de centra in voor de maatschappelijke verspreiding van de wetenschappelijke inzichten betreffende palliatieve zorg, waardoor de vierde taak, de klankbordfunctie bij maatschappelijk relevante onderwerpen op dit gebied, ontstaat. Sinds januari 2013 heeft de palliatieve zorg in het MUMC+ de status van expertisecentrum.

Palliaweb
Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). De site is een platform voor en door professionals in de palliatieve zorg. De ambitie van deze website is om hét platform te worden waar iedereen die in, aan of voor de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie (zoals over corona) kan vinden, die hem helpt zijn werk efficiënt, goed en wellicht beter uit te voeren. 
Op Palliaweb kun je je verdiepen in een onderwerp, kun je laten inspireren door een praktijkvoorbeeld. Je kunt er een passende opleiding of training vinden, maar ook bruikbaar trainingsmateriaal en een agenda.  Of je nu vrijwilliger, verpleegkundige, specialist, onderwijskundige of beleidsmaker bent, Palliaweb voorziet iedereen die in of voor palliatieve zorgverlening werkt van relevante en actuele informatie.
De mede door het EPZM ontwikkelde toolboxen EDUPAL en PASEMECO zijn ook opgenomen op de website van Palliaweb.

 

 

Sluit de enquête