7 juli 2016

6th Amsterdam Symposium on Palliative Care

Flyer 6th Amsterdam Symposium on Palliative Care6th Amsterdam Symposium on Palliative CarePalliative care: towards best clinical practice in all settings

Palliatieve zorg: Op weg naar de beste klinische zorg op elke zorglocatie

 

Graag nodigen de besturen van de Expertisecentra Palliatieve Zorg van VU medisch centrum en AMC u uit voor de 6e editie van het Amsterdam Symposium on Palliative Care op donderdagmiddag 6 oktober. Dit is de eerste keer dat het symposium gezamenlijk door de beide Expertisecentra Palliatieve Zorg in Amsterdam georganiseerd wordt. Dit is een logisch gevolg van het feit dat beide Expertisecentra deel uitmaken van één consortium palliatieve zorg. Voor wat betreft het thema van dit symposium is dit jaar gekozen voor een accent op de fysieke dimensie van palliatieve zorg. De organisatie is zeer verheugd dat prof. dr. Eduardo Bruera bereid is gevonden om een voordracht te verzorgen. Eduardo Bruera is oncoloog en werkzaam in het MD Anderson Cancer Center in Houston en heeft veel gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen in de palliatieve zorg. Zijn voordracht zal in het teken staan van pijn en pijnbestrijding. De sprekers van eigen bodem zijn dit jaar Sander de Hosson, longarts in Assen, Marieke de Meij, huisarts in Amsterdam en betrokken bij het EPZ-AMC en Myra van Linde, oncoloog in het VU medisch centrum en lid van het consultteam palliatieve zorg.

Ook dit jaar zullen de Jaarprijzen Onderzoek en Impact worden toegekend aan respectievelijk het beste Nederlandse wetenschappelijke artikel en het product dat de meeste impact naar verwachting zal hebben op het verbeteren van de palliatieve zorg.

We zien u graag op 6 oktober!

                 Besturen van Expertisecentra Palliatieve Zorg van VUmc en AMC

 

U kunt hier de flyer raadplegen: https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/151671/8889649/flyer2016.pdf

U kunt zich reeds aanmelden: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/vumc/epz-symposium-palliatieve-zorg/new

 

Donderdagmiddag 6 oktober 2016

Casa 400, Eerste Ringdijk 4, 1097 BC Amsterdam

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,– voor medewerkers van VUmc en AMC en € 50,– voor overige deelnemers.

 

Accreditatie is aangevraagd voor artsen (ABAN), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), en Verpleegkundig specialisten (VSR)