Aandacht voor Palliatieve Zorg in zomernummer Gezond Idee

In het zomernummer van Gezond Idee 2021 informatie over palliatieve zorg:
Omgaan met naderend levenseinde (Paul Oyen en Eliane Perree)
Goede pijnbestrijding in palliatieve fase (Marieke van den Beuken)
Zorgen over gebrek aan eetlust in de laatste levensfase (Lisanne Klekamp en Stephanie Custers)

Sluit de enquête