Aandacht voor Vroegtijdige Zorgplanning (ACP) in Gezond Idee voorjaar 2022

Nu alvast nadenken over later. We doen het meestal wel als het gaat om onze relatie, woonwensen, carrière en pensionering. Maar veel minder vaak staan we stil bij welke zorg we wel en niet zouden willen ontvangen als we die straks nodig hebben. Laat staan dat we dat officieel bij onze arts laten vastleggen. Toch heeft het zin daar niet te lang mee te wachten. ‘Het geeft rust als je het goed hebt geregeld.’

Wat is precies vroegtijdige zorgplanning?
Vroegtijdige zorgplanning houdt in dat mensen nadenken over zorg en behandeling in de toekomst, dat bespreken met hun arts en zo tot een individueel zorgplan voor later komen. Dat is dus meer dan een wilsverklaring en het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiger. Patiënt en dokter beslissen samen hoe de zorg er straks uit gaat zien, gebaseerd op de wensen, de voorkeuren én de grenzen van de patiënt. Soms is één gesprek hierover voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld de opvattingen over levensverlengende behandelingen, zorgen/angsten omtrent de stervensfase, wel of niet thuis behandelen, kiezen voor de kwaliteit van je leven of voor zo lang mogelijk leven, wanneer stoppen met behandelen. De gemaakte afspraken worden schriftelijk, bij voorkeur elektronisch, vastgelegd. Dergelijke gesprekken tussen patiënten en hun artsen over wat iemand wel of niet wil, worden steeds vaker gevoerd. Denk aan gesprekken over behandelingen die patiënten al dan niet tijdens hun ziekte willen ondergaan. Onder de noemer ‘Samen Beslissen’ maakt het Maastricht UMC+ zich sterk voor dat actief betrekken van patiënten bij hun eigen zorg. Zodat de zorg die je als patiënt krijgt, precies aansluit bij je persoonlijke zorgbehoefte.

Regie over je leven

 

Meer info
Praktisch advies over het maken van een eigen zorgplan voor later geeft de folder Stappenplan Vroegtijdige Zorgplanning. De folder is ontwikkeld door huisartsen, samen met het Maastricht UMC+, zorginstellingen ZIO en Envida, en het Netwerk Palliatieve Zorg. Vraag ernaar bij de huisarts of behandelend arts.
Op thuisarts.nl is naast veel informatie ook een goede keuzehulp te vinden, die helpt met het nadenken over een zorgplan, en het bespreken en vastleggen daarvan.
 

Sluit de enquête