4 december 2019

Annemie Courtens wint Palliatieve Zorgprijs 2019

Annemie Courtens wint Palliatieve Zorgprijs 2019Foto Angelo VerbruggeDr. Annemie Courtens, coördinator van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het MUMC+ ontving op 28 november 2019 tijdens het symposium Palliatieve zorg: “Anders dan Anders” in Urmond de Prijs Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant 2019. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het optimaliseren van de palliatieve zorg in deze regio.

Vanaf 1999 is verplegingswetenschapper Annemie Courtens coördinator van het Centrum voor Ontwikkeling Palliatieve Zorg, later Expertisecentrum Palliatieve zorg verbonden. Zij zette samen met Prof.dr. Marieke van den Beuken het regionale consultatieteam palliatieve zorg op, coördineert bij-en nascholingen palliatieve zorg en is betrokken bij verschillende innovatieprojecten op dit gebied.

In het juryrapport wordt melding gemaakt van het volgende: “Zij is verbinder tussen wetenschap, onderwijs en praktijk, maar ook tussen organisaties zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices, consultatieteams, huisartsengroepen , onderwijsinstellingen de universiteit en het IKNL. Zij wist muren te slechten en effectieve verbindingen tot stand te brengen.”

Van haar vele activiteiten noemt de jury er twee.

Haar projectleiderschap op het gebied van palliatieve zorg in de initiële opleidingen van verzorgenden en verpleegkundigen. Hierbij werden de competenties van beginnen verzorgenden en verpleegkundigen op het gebied van palliatieve zorg beschreven en werden op alle Roc’s en Hogescholen in de regio gewerkt aan de implementatie van palliatieve zorg in hun basiscurriculum.

Als kwartiermaker van het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant bracht ze de samenwerking tussen de netwerken palliatieve zorg, het IKNL en de onderwijsinstituten in de regio tot stand. In het kader van Palliantie, het Nationaal Programma Palliatieve Zorg werden vanuit dit Consortium verschillende projecten ingediend en gehonoreerd door ZonMw.