App PalliArts met Palliatief formularium op Medicijnjournaal IVM

PalliArts is een app die landelijke en regionale informatie biedt over palliatieve zorg overal en op ieder moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Het Palliatief formularium van o.a. prof.dr. Marieke van den Beuken-van Everdingen, hoogleraar palliatieve geneeskunde, medisch consulent palliatieve zorg MUMC+, is sinds 2018 opgenomen op de app PalliArts, evenals handige tools voor de compatibiliteit van medicatie in de pomp en voor het omrekenen van opioïden. Het formularium in de app gaat in op de medicamenteuze therapie en is bedoeld als praktische leidraad voor een snelle orientatie op en behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase. Van alle medicatie is opgenomen in welke doseringen en toedieningsvormen het verkrijgbaar is, welke interacties en bijwerkingen te verwachten zijn en ook bijzonderheden zoals het mogen openen van een capsule.

Prof.dr. Marieke van den Beuken-Everdingen geeft verdere uitleg op het Medicijnjournaal van het IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik).

Zie het Medicijnjournaal van januari 2021. (min 2.30 – 4.47)

Landelijke Informatie
Het IKNL verzorgt de landelijke informatie. Dit omvat de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op Pallialine staan. Dit geldt ook voor de informatie over regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties. De consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts.

Regionale informatie in PalliArts
Participerende Netwerken Palliatieve Zorg, ondersteund door Fibula, verzorgen de informatie over het zorgaanbod in de regio, eventuele regionale transmurale afspraken en actuele informatie over beschikbare bedden in de hospices en palliatieve units.

Downloaden
De app is is gratis te downloaden voor zowel iOS (Appstore) als Android (Playstore). Voor downloaden op de iPad selecteer dan 'alleen iPhone' in de zoekfunctie.

Sluit de enquête