17 maart 2016

Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht UMC+ in Envida Content nr. 6 - maart 2016

Marieke van den Beuken-van Everdingen, Annemie Courtens, Daisy Janssen en Mark Martens van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht UMC+ aan het woord in Envida Content, een vakblad voor professionals in de zorg.

 

’Palliatieve zorg geeft leven aan de dagen, geen dagen aan het leven.'

Content is een uitgave van Envida in samenwerking met Maastricht UMC+, ZIO en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Palliatieve zorg: van pionieren naar professionaliseren

Redactie: Marina Ackermans, Lisette Ars, Guido Biesmans, Jan Claassens, Vivian Haine, Marc Kentgens, Hilde Verbeek, Marjolein Wassenberg, Ingeborg Wijnands-Hoekstra

Tekst: Pascal Panis, Marc Kentgens

Concept: Zuiderlicht

Opmaak: Advance Communications

Fotografie: Marcel van Hoorn

Druk: ARS printmedia