I-HARP in het ziekenhuis: tips voor implementatie

I-HARP (Identificeren van patiënten met HARtfalen met Palliatieve zorgbehoeften) is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen.
Deze tips voor ‘I-HARP in het ziekenhuis’ zijn opgesteld op basis van vijf focusgroepen met 26 zorgverleners uit tien ziekenhuizen die zijn uitgevoerd in 2021.
Sluit de enquête