24 september 2020

I-HARP hulpmiddel om palliatieve zorgbehoeften bij patienten met gevorderd hartfalen tijdig te herkennen en bespreekbaar te maken

I-HARP | Identificeren van patiënten met HARtfalen met Palliatieve zorgbehoeften

Hartfalen heeft veel impact op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven in de fase dat het hartfalen steeds moeilijker te behandelen wordt. Deze vorm van zorg heeft als doel symptomen te verlichten.

Door palliatieve zorg eerder in het ziekteproces in te zetten kunnen symptomen worden verminderd en wordt de kwaliteit van leven verbeterd. Helaas worden de palliatieve zorgbehoeften van patiënten met gevorderd hartfalen op dit moment vaak te laat herkend.

I-HARP signalerenI-HARP signalerenHiervoor is I-HARP samen met patiënten, zorgverleners en experts ontwikkeld. Het is een hulpmiddel voor zorgverleners om de palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen tijdig te herkennen en bespreekbaar te maken.

I-HARP helpt om tijdens een gesprek te inventariseren wat de patiënt nu aan palliatieve zorg nodig heeft. Het hulpmiddel I-HARP bevat drie open vragen die helpen om het gesprek over palliatieve zorgbehoeften te starten en dertien gesloten signaleringsvragen met doorvraagsuggesties om palliatieve zorgbehoeften te herkennen. I-HARP bevat ook advies voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties. Denk hierbij aan acties die u als zorgverlener zelf kunt doen en aan situaties wanneer u de patiënt en/ of de naaste(n) kunt doorverwijzen.

Het hulpmiddel I-HARP en de ondersteunende educatie (e-learning, workshop) zijn nu beschikbaar.

I-HARP is klaar om in de prakijk te gebruiken!

Voor meer informatie zie HIER op deze website en HIER voor de website van het landelijk kennisplatform over palliatieve zorg Palliaweb. 

In de bijlage treft u de I-HARP Nieuwsbrief van september 2020 aan.