6 januari 2020

Inschrijving Symposium EPZ Maastricht geopend!

Voor het programma en inschrijving kijk HIER!

In het MUMC+ is in januari 2013 het Expertisecentrum palliatieve zorg van start gegaan. Dit centrum heeft als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te vergroten door patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek te integreren.
Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een centrale rol in de palliatieve zorg.
Zij hebben vaak langdurig, intensief en laagdrempelig contact met mensen en richten zich niet alleen op lichamelijke maar ook op psychosociale-, zingeving en ethische aspecten van het ziek-zijn en het naderend overlijden. Verpleegkundigen moeten zich dus “breed oriënteren” in dit veld. Reden voor het Expertisecentrum om een symposium te organiseren waarbij u zowel kennis kunt opdoen over de laatste stand van zaken m.b.t. symptoombestrijding en organisatie van zorg maar ook uw mening kunt vormen met betrekking tot beslissingen rond het levenseinde

U wordt daarbij uitgenodigd om actief mee te denken en te discussiëren.

 Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgende Kosten: € 65,- inclusief luxe lunch, koffie / thee