Kinder Comfort Team voor palliatieve zorg aan kinderen

Het Vrouw, Moeder en Kind Centrum heeft sinds kort een Kinder Comfort Team (KCT). Het KCT levert kinderpalliatieve zorg aan kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening.

Niet alleen het kind, maar het hele gezin krijgt ondersteuning.
Het Kinder Comfort Team van het Maastricht UMC+ bestaat uit professionals met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Op verzoek van de hoofdbehandelaar van een kind, meestal een specialist of huisarts, zorgen zij ervoor dat een gezin ondersteuning krijgt in de zwaarste periode van hun leven. Kinderpalliatieve zorg start wanneer de ziekte wordt vastgesteld en kan in duur variëren van enkele weken tot jaren. Het KCT werkt hiervoor  nauw samen met een regionaal netwerk van zorgverleners die zich gespecialiseerd hebben in KPZ en met het palliatief team voor volwassenen wanneer jongeren bijna de volwassen leeftijd bereiken.

Gezin ontlasten
Kinderpalliatieve zorg omvat lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel welzijn voor het hele gezin. Het gaat daarbij vooral om het verbeteren of zo lang mogelijk behouden van de kwaliteit van leven voor een kind. Wat dat inhoudt, is voor elk kind anders. Voor de een betekent het hulp in de vorm van een buddy, voor de ander psychologische begeleiding of pijnbestrijding. Ook de ouders, broertjes en zusjes krijgen ondersteuning. Kinderarts-intensivist Monique Engel: "Als een kind niet lang te leven heeft, heeft dat enorme impact. Als zorgprofessionals van het KCT kunnen we dan echt het verschil maken voor kind en gezin door er voor ze te zijn, zaken te regelen, te ontzorgen."

Zo comfortabel mogelijk
Als het levenseinde nadert, worden kind en gezin geholpen om de zorg zo comfortabel als mogelijk te laten verlopen. Mandy Kalsbeek, moeder van Kyan die onlangs op 12-jarige leeftijd overleed: "Voor ons regelde het Kinder Comfort Team onder meer dat Kyan op het einde naar huis kon en we daar in alle rust afscheid van hem konden nemen. Het is fijn als je als ouder zelf dan ook hulp krijgt. Je moet er zijn voor de kinderen, maar jezelf en elkaar daarin niet verliezen." Kinderpalliatieve zorg stopt niet als een kind overleden is. De nazorg aan ouders(s) en eventuele andere kinderen behoort ook tot KPZ. "Wij worden nog regelmatig gebeld door leden van het KCT om te horen hoe het met ons gaat. Dat waarderen we zeer."

Verwijzing naar het Kinder Comfort Team van het Maastricht UMC+ verloopt via de hoofdbehandelaar van een kind.

U kunt het KCT bereiken via:
E-mail: kindercomfortteam@mumc.nl
Telefonisch: 043-3871067 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.)

Sluit de enquête