22 december 2017

Marieke van den Beuken-van Everdingen benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Palliatieve Geneeskunde'

Met het uitspreken van de inaugurele rede is Marieke van den Beuken-van Everdingen op 22 december 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Palliatieve Geneeskunde' in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

De oratie, getiteld 'Palliatieve Geneeskunde: vanzelfsprekend', is te lezen via: https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/publications/palliatieve-geneeskunde(06fb8b64-803e-4dfb-bb21-f8b95620fdca).html.

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ feliciteert prof. dr. M.H.J. van den Beuken-van Everdingen van harte met deze prestatie!