Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg

Binnen het Consortium Limburg/Zuidoost Brabant is sinds kort het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg actief.

Wat is het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg?
Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg is een netwerk waarin betrokkenen uit het mbo, hbo en wo zorgonderwijs, bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen samenwerken met onderzoekers en professionals uit de zorgpraktijk met het ultieme doel om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren.

Kortom, we willen onderwijs, onderzoek en de praktijk verbinden om onderwijs over palliatieve zorg een prominente plek te geven.

In het onderwijsknooppunt werken we ook mee aan een landelijk project dat het onderwijs rondom palliatieve zorg wil optimaliseren,  het zogenaamde O2PZ project (www.o2pz.nl).

Waar gaan we in de komende periode aan werken?

  • Faciliteren van de implementatie van het onderwijsraamwerk 2.0 palliatieve zorg in de mbo’s en hbo’s;
  • Meewerken aan een digitale onderwijskaart op Palliaweb;
  • Organiseren van een scholing over palliatieve zorg voor docenten van ROC’s en hogescholen;
  • Organiseren van een training voor gastdocenten (consulenten palliatieve zorg) over didactische vaardigheden;
  • Organiseren van een community of practice waar docenten, studenten,  patiënten, onderzoekers en professionals kennis en ervaring uitwisselen en van elkaar leren;
  • Optimaliseren afstemming tussen praktijk- onderwijs- onderzoek;
  • Borging van het onderwijsknoopunt;
  • PR voor het onderwijsknoopunt.

Wie zijn de leden?
Annemie Courtens: coördinator Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ en coördinator  van het consortium a.courtens@mumc.nl
Regi van der Burgt:  coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant r.vanderburgt@stichtingkoh.nl
Desiree Meertens: coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg desiree.meertens@dezorggroep.nl
Els Knapen:  coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en Coördinator Centrum voor Levensvragen e.knapen@zuyderland.nl
Nynke de Jong: onderwijskundige en universitair hoofddocent bij de Universiteit Maastricht n.dejong@maastrichtuniversity.nl
Ilse van Luijn: docent verpleegkunde bij Fontys i.vanluijngijsbers@fontys.nl
Sabine Pieters: docent verpleegkunde bij Zuyd Hogeschool sabine.pieters@zuyd.nl
Albine Moser: hoofddocent en senior onderzoeker bij Zuyd Hogeschool albine.moser@zuyd.nl
Annette Bour: docent zorg bij Vista College a.geurts@vistacollege.nl
Elke Heiligers: onderwijskundige bij Gilde Opleidingen e.heijligers@rocgilde.nl
Cathelijn Strijbosch: docent verpleegkunde bij ROC Ter AA cjw.strijbosch@roc-teraa.nl
Harma Pierik: docent verpleegkunde SUMMA College h.pierik@summacollege.nl

Bovendien kun je bij ons terecht als je informatie nodig hebt of vragen hebt over palliatieve zorg in het onderwijs. Je kunt de leden direct via email benaderen.

Sluit de enquête