15 maart 2018

Palliatieve zorg in L1 AvondGasten

L1, de publieke regionale omroep van Limburg, schonk op 15 maart 2018 in het programma AvondGasten aandacht aan het thema 'Palliatieve Zorg - Als Genezen Niet Meer Mogelijk Is'.

Onder leiding van presentator Sander Kleikers praatten 5 tafelgasten uit de palliatieve zorg in Limburg en Zuidoost Brabant over het belang om tijdig na te denken en te spreken over je wensen en behoeften, als blijkt dat je een ziekte hebt waarvan je niet meer zult genezen.
Aan tafel zaten:
•        een patiënte, Mw. Ineke Elzinga, onderwijzeres;
•        een internist oncoloog, Mw. drs. Fabiënne Warmerdam (Zuyderland Medisch Centrum);
•        een wijkverpleegkundige en consulent palliatieve zorg in Parkstad, Mw. Marije Schielke (Meander Groep Zuid-Limburg);
•        een vrijwilliger, Mw. Terry Brouwers (Hospice Trajectum Maastricht);
•        een geestelijk verzorger, Dhr. Joris de Lange (Hospices Daniken in Geleen en Mariaveld in Susteren).

In de zaal zat een breed scala van groepen die bij de palliatieve zorg zijn betrokken, variërend van professionals zoals wijkverpleegkundigen, geestelijk verzorgers, specialisten ouderengeneeskunde, consulenten palliatieve zorg en huisartsen, tot mantelzorgers en vrijwilligers. Namens het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht UMC+ waren Paul Oyen (gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg) en Mark Martens (specialist ouderengeneeskunde en arts-consulent palliatieve zorg) aanwezig.

De uitzending is op de website van L1 terug te kijken via de volgende link: https://l1.nl/avondgasten-15-mrt-2018-139737/.