Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Project ontwikkeling, implementatie en evaluatie van onderwijs palliatieve zorg

Iedere verpleegkundige en verzorgende komt in aanraking met palliatieve zorg. Veelal heeft een net startende verzorgende en verpleegkundige nog onvoldoende competenties op dit gebied.
Met een subsidie van ZonMw werd het project 'De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en MBO verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid Oost Brabant' uitgevoerd. Hieraan deden vijf ROC’s en twee Hogescholen mee, met als doel palliatieve zorg in de basiscurricula te implementeren zodat verzorgenden en verpleegkundigen bij hun afstuderen voldoende basiscompetenties voor palliatieve zorg hebben.

In 2018 verscheen het rapport over de basiscompetenties voor verzorgenden en verpleegkundigen. In dit rapport wordt fase 1 van het door ZonMw gesubsidieerde project: Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant behandeld.

In deze fase werd onderzocht welke basiscompetenties studenten verpleegkunde en verzorging (niveau’s 3, 4 en 6) nodig hebben op het gebied van de palliatieve zorg. Er werden hierbij verschillende methoden gebruikt: een literatuurstudie en documentenanalyse, interviews met experts, professionals uit het veld en docenten, een enquête onder studenten en interviews met patiënten en nabestaanden.

In het tweede rapport: Implementatie van Palliatieve  Zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen worden fasen 2 en 3 beschreven.

In deze fasen werden bestaande curricula geanalyseerd, docenten geschoold en werden op de scholen werkgroepen ingericht die implementatieplannen hebben gemaakt voor hun eigen curriculum. Men deed dat aan de hand van de in fase 1 gedefinieerde competenties en het kwaliteitskader. Hierbij werden naast docenten ook patiëntvertegenwoordigers, studenten, consulenten palliatieve zorg en verpleegkundigen uit de praktijk betrokken.

Leermaterialen werden in een digitale toolbox www.edupal.nl voor docenten geplaatst en er werd een Community of Practice geïnitieerd waarin ervaringen werden gedeeld. 

Het rapport omvat ook een omschrijving van tips voor andere scholen en consortia voor de implementatie van palliatieve zorg.

De rapporten mogen verspreid worden.

Contactpersoon: Annemie Courtens, coördinator Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+

Sluit de enquête