Promotie cum laude voor onderzoeker Cindy van den Berg-Verberkt

Afgelopen vrijdag heeft onderzoeker Cindy van den Berg-Verberkt haar proefschrift getiteld 'Chronic breathlessness in COPD – effects of low-dose oral morphine' cum laude verdedigd.

De MORDYC studie
In haar MORphine for DYspnea in COPD (MORDYC) studie heeft Cindy het effect van een lage dosis morfine als behandeling voor kortademigheid bij patiënten met gevorderd COPD aangetoond (lees hier meer). Via kennis- en behandelcentrum Ciro en twee ziekenhuizen deden 111 patiënten met COPD mee aan haar studie. De ene helft kreeg gedurende 4 weken dagelijks een lage dosis morfinetabletten voorgeschreven; de andere helft een placebo. “Morfine vermindert het gevoel van kortademigheid. Juist door die kortademigheid ervaren mensen met ernstig COPD veel problemen met het doen van hun dagelijkse dingen. Wij hebben gezien dat als je deze kortademigheid behandelt met morfine, de kwaliteit van leven verbetert,” zegt onderzoeker dr. Cindy van den Berg-Verberkt. Daarnaast blijkt de behandeling kosteneffectief en treden er geen klinisch relevante bijwerkingen op.

Cum Laude
Tijdens de verdediging van haar proefschrift afgelopen vrijdag in Maastricht heeft een commissie van hoogleraren en universitaire docenten Cindy stevig bevraagd. Na de plechtigheid heeft de commissie de kwaliteit van de verdediging van het proefschrift besproken en unaniem en anoniem besloten dat de doctorstitel cum laude wordt verleend. Eerder had een commissie van binnenlandse en buitenlandse hoogleraren en senior onderzoekers al vastgesteld dat haar proefschrift van uitzonderlijk hoge kwaliteit is en daardoor in aanmerking kwam voor een cum laude promotie.

Cindy was in het kader van haar promotietraject van maart 2015 tot juni 2020 verbonden aan Maastricht University en Ciro en werkt sinds juni vorig jaar als adviseur palliatieve zorg bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Hier heeft zij onder andere meegeschreven aan de richtlijn 'Palliatieve zorg bij COPD'.

Zie ook HIER.

Sluit de enquête