Vacature gespecialiseerd verpleegkundige Palliatieve Zorg

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ-M) van het Maastricht UMC is op zoek naar een enthousiaste vakbekwame verpleegkundige, gespecialiseerd in het aandachtsgebied palliatieve zorg.

Wat ga je doen?

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ-M) van het Maastricht UMC is op zoek naar een enthousiaste vakbekwame verpleegkundige, gespecialiseerd in het aandachtsgebied palliatieve zorg. De missie van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht (EPZ-M) is om vanuit de drie academische taken (zorg, onderzoek en onderwijs) integraal vorm te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio. Mensen met een levensbedreigende chronische aandoening en kwetsbare ouderen vormen de belangrijkste doelgroepen voor de palliatieve zorg. Symptoombestrijding en proactieve zorgplanning zijn de speerpunten van het EPZ-M.
Door de vergrijzing zijn er steeds meer patiënten met palliatieve zorgbehoeften in onze regio. Uitbreiding van formatie is nodig om de palliatieve zorg voor alle patiënten te optimaliseren (o.a. meer aandacht voor de palliatieve zorgbehoeften, integratie van de lichamelijke, psychische, sociale en zingevingsdimensie, en proactieve zorgplanning) en palliatieve zorg te verankeren in de zorgpaden. De inzet van palliatieve zorg kan leiden tot, een betere kwaliteit van leven, meer tevredenheid van de patiënt, en vermindering van kosten. De verpleegkundige adviseert professionele hulpverleners (artsen, Verpleegkundigen) binnen en buiten het MUMC+ en kan een centrale rol spelen in deskundigheidsbevordering.
Als verpleegkundige verricht je telefonische en bedside consulten, woon je MDO’s palliatieve zorg bij, bereid je scholingen voor en geef je deze. Daarnaast ben je werkzaam op de poli palliatieve zorg. Je houdt je bezig met het structureel signaleren en documenteren van palliatieve zorgbehoeften en symptomen bij poliklinische en klinische patiënten en hun naasten. Je geeft in overleg met een van de artsen adviezen over symptoombestrijding, psychosociale zorg, zingevingsvragen, organisatie van zorg, einde levensbeslissingen etc. aan zorgprofessionals (zowel in de 1e lijn, de ouderenzorg als ziekenhuisprofessionals) die te maken hebben met een patiënt in de palliatieve fase. 

Daarnaast zal deze verpleegkundige zich bezighouden met:

 • het voorbereiden en voeren van proactieve zorgplanningsgesprekken met patiënten en naasten in samenspraak met medisch specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners
 • het voorbereiden en bijwonen van MDO’s palliatieve zorg (op verpleegafdelingen)
 • het participeren in onderzoek naar palliatieve zorg
 • het scholen van zorgprofessionals in palliatieve zorg
 • het empoweren van patiënten zodat zij tijdig over hun toekomstige zorg kunnen spreken met hun behandelaars

Wat vragen wij van jou?

Wij zijn op zoek naar een collega die bereid is om zich de voor deze functie benodigde kennis en vaardigheden eigen te gaan maken. Leergierigheid is daarom een vereiste. Je bent een echte pionier die nieuwe taken binnen jouw expertisegebied vallen op kan pakken. Je beschikt over een kritische blik, toont initiatief en bent communicatief sterk. Je werkt zelfstandig maar functioneert ook goed in een team. Tevens beschik je over het vermogen om kennis over te dragen aan anderen.
Je hebt een actieve inbreng tijdens een multidisciplinair overleg en verricht bereikbaarheidsdiensten (overdag) volgens een in overleg vastgesteld dienstrooster. Je verricht scholingsactiviteiten en participeert in regionale en landelijk onderzoeks- en implementatieprojecten, draagt actief bij in het promoten van de palliatieve zorg, bezit een professionele attitude en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, bent in staat tot vraagverheldering, exploratie, reflectie en pro-actief denken en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

Daarnaast vragen wij van jou:

 • Een afgeronde opleiding HBO-V.
 • De leergang palliatieve Zorg van de Zuyd Hogeschool of een vergelijkbare scholing.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als verpleegkundige binnen een setting waarbij je met patiënten met chronische ziekten of kwetsbaarheid werkte.
 • Vanwege het geven van scholingen en het verrichten van bedside consulten is het wenselijk om over eigen vervoer te beschikken.

Je bent werkzaam van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?

Transmurale en Paramedische Zorg (TPZ) speelt een belangrijke rol in het MUMC+ en in de regio. 
Onze visie luidt:

‘Samen met zorgpartners faciliteren en stimuleren wij persoonsgerichte zorg in de keten;
Thuis als het kan, elders als het moet. Hierbij bieden wij de patiënt en diens naaste omgeving de mogelijkheid om, met de gevolgen van ziekten, optimaal het eigen leven te kunnen leven’

De EPZ-M bestaat uit een enthousiast team van 3 artsen (hoogleraar palliatieve geneeskunde /internist, oncoloog en longarts), 2 verpleegkundig specialisten, een gespecialiseerd verpleegkundige, een geestelijk verzorger, twee onderzoekers, een projectondersteuner en een coördinator. Het team verzorgt een consultatiefunctie palliatieve zorg voor professionals in Zuid- en Midden Limburg, geeft onderwijs aan professionals en doet onderzoek. De helft van de consulten vindt telefonisch plaats. De bedside consulten vinden zowel in het ziekenhuis plaats als bij patiënten in de thuissituatie of andere intramurale instellingen in de regio Maastricht/Heuvelland. Wil je meer weten over het Expertise Centrum Palliatieve Zorg Maastricht neem dan gerust contact op met de afdeling voor meer informatie (043-3877548) of kijk op de website palliatievezorg.mumc.nl.

Arbeidsovereenkomst

Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 25 uur per week conform artikel 2.4.2 Cao umc.

Wat bieden wij?

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing. 
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.272,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal 9M van de Cao umc.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl 
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

zie: https://www.werkenbijmumc.nl/vacature/10605-02s0003qqp

Sluit de enquête