Week van de palliatieve zorg op de dialyse-afdeling

Van 18 t/m 22 oktober a.s. zal er dagelijks van 10.00 - 11.00 uur door een consulent van het Expertisecentrum palliatieve zorg informatie worden gegeven over palliatieve zorg en hoe deze in te zetten op de dialyse-afdeling.

Aan bod komen o.a.:

De bijeenkomsten vinden plaats in de koffiekamer van de dialyse afdeling MUMC+.
Voor meer informatie over deze thema's, kijk op de website van het Expertisecentrum palliatieve zorg.

Je kunt je aanmelden (tot uiterlijk 14 oktober) bij liesbeth.van.hoef@mumc.nl. Geef dan gelijk aan welke dag je voorkeur heeft.

Sluit de enquête