Community of Practice

In de bijeenkomsten van het leer- en inspiratienetwerk Palliatieve zorg staat het leren en inspireren van elkaar centraal. Zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, paramedici, medisch maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers) met een “passie” voor palliatieve zorg, brengen elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inventariseren knelpunten om deze vervolgens te verbeteren.

1e bijeenkomst COP PZ
De eerste Community of Practice (COP), leer- en inspiratienetwerkbijeenkomst, vond plaats op 20 oktober 2021 

Wil je meedoen aan de Community of een bijeenkomst bijwonen? Geef je dan op bij Liesbeth van Hoef, projectmedewerker Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ Liesbeth.van.hoef@mumc.nl

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden 7 december 2023 van 12.00 - 13.30 uur in het Vrouw Moeder Kindcentrum (2.M2.027) .
Merel Klaassens zal iets vertellen over de IMPACT-studie. Verder programma volgt nog.

Bijeenkomsten 2023

14 september: Dedicated 2.0  (palliatieve zorg bij mensen met dementie in het MUMC+) door Judith Meijers, onderzoeker academische werkplaats ouderen.
zelfevaluatie Palliatieve Zorg in het MUMC+ en Proactieve zorgplanning (ACP) poli bij COPD patiënten door Annemie Courtens.

11 mei: Omgaan met angst van patiënten - Priscilla Theunissen, GZ psycholoog bij het MUMC+ . 
Annemie Courtens heeft uitleg gegeven over de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg in het MUMC+.

2 februari: Palliatieve zorg bij nierfalen, wat doen we op de dialyse afdeling?  Elisabeth Litjens, nefroloog
Opzet en eerste ervaringen van het mantelzorgproject door Annemie Courtens en Liesbeth van Hoef
De Werkgroep pro-actieve zorgplanning, stand van zaken door Annemie Courtens

Bijeenkomsten 2022

25 januari: kinderpalliatieve zorg, gepresenteerd door Hilde Wielders (verpleegkundige/casemanager)  en Dennis Quaden (casemanager/ P.A. i.o.) van het Kinder Comfort Team Maastricht.

9 juni:  Medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling van dyspneu door Janna Schoenmaekers, longarts en kaderarts palliatieve zorg en Palliatieve sedatie door Marieke van den Beuken – van Everdingen, hoogleraar palliatieve zorg. Veder is gesproken over het opzetten projectgroep ACP.

1 september: Francis Soumete en Janine Portier(beiden medisch maatschappelijk werker) over de rol van medisch maatschappelijk werk binnen de palliatieve zorg
Ook is gesproken over de (structurele) wachtlijst voor het hospice in Maastricht. Hierdoor overlijden er veel mensen, ongewenst, in het ziekenhuis. Is een palliatieve unit hier in huis wenselijk? Of zijn er andere mogelijke oplossingen?

24 november : Eline Pragt (anesthesioloog-intensivist)  over palliatieve zorg op de IC en Rosalie Kochen (WESP) over haar onderzoek 'CommunICate' m.b.t. familiegesprek op de IC.

COP 24 november 2022
Eline Pragt haalt wensen / gedachten op m.b.t. IC en Palliatieve Zorg
COP 24 november
Presentatie Rosalie Kochen

 

 

 

 

 

Bijeenkomst 2021

 20 oktober: De presentaties zijn terug te kijken. Zie HIER voor het verslag.

 

Sluit de enquête