Community of Practice

In de bijeenkomsten van het leer- en inspiratienetwerk Palliatieve zorg staat het leren en inspireren van elkaar centraal. Zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, paramedici, medisch maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers) met een “passie” voor palliatieve zorg, brengen elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inventariseren knelpunten om deze vervolgens te verbeteren.

1e bijeenkomst COP PZ

De eerste Community of Practice (COP), leer- en inspiratienetwerkbijeenkomst, vond plaats op 20 oktober 2021 in de Greepzaal. De presentaties zijn terug te kijken. Zie HIER voor het verslag.

Bijeenkomsten 2022

25 januari: kinderpalliatieve zorg, gepresenteerd door Hilde Wielders (verpleegkundige/casemanager)  en Dennis Quaden (casemanager/ P.A. i.o.) van het Kinder Comfort Team Maastricht.

9 juni:  Medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling van dyspneu door Janna Schoenmaekers, longarts en kaderarts palliatieve zorg en Palliatieve sedatie door Marieke van den Beuken – van Everdingen, hoogleraar palliatieve zorg. Veder is gesproken over het opzetten projectgroep ACP.

1 september: Francis Soumete en Janine Portier(beiden medisch maatschappelijk werker) over de rol van medisch maatschappelijk werk binnen de palliatieve zorg
Ook is gesproken over de (structurele) wachtlijst voor het hospice in Maastricht. Hierdoor overlijden er veel mensen, ongewenst, in het ziekenhuis. Is een palliatieve unit hier in huis wenselijk? Of zijn er andere mogelijke oplossingen?

24 november : Elien Pragt (anesthesioloog-intensivist)  over palliatieve zorg op de IC en Rosalie Kochen (WESP) over haar onderzoek 'CommunICate' m.b.t. familiegesprek op de IC.

COP 24 november
Presentatie Rosalie Kochen
COP 24 november 2022
Elien Pragt haalt wensen / gedachten op m.b.t. IC en Palliatieve Zorg

 

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden 2 februari 2023 van 12.00 - 13.30 uur in de Flendrigzaal.

Wil je meedoen aan de Community of een bijeenkomst bijwonen? Geef je dan op bij Liesbeth van Hoef, projectmedewerker Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ Liesbeth.van.hoef@mumc.nl

Sluit de enquête