Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Community of Practice

Bijeenkomsten

In drie bijeenkomsten van het leer- en inspiratienetwerk Palliatieve zorg staat het leren en inspireren van elkaar centraal. Zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, paramedici, medisch maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers) met een “passie” voor palliatieve zorg, brengen elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inventariseren knelpunten om deze vervolgens te verbeteren.

1e bijeenkomst COP PZ

De eerste Community of Practice, leer- en inspiratienetwerkbijeenkomst, vond plaats op 20 oktober 2021 van 12.00-14.00u in de Greepzaal.
Zie HIER voor het verslag.

 

Er zijn vervolgafspraken gepland op 25 januari en 14 april 2022 (Greepzaal). Wil je meedoen aan de Community? Geef je dan op bij Liesbeth van Hoef, projectondersteuner Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ Liesbeth.van.hoef@mumc.nl

Sluit de enquête