Onderzoek

De MORDYC-studie: Wat zijn de voordelen en de nadelen van het geven van morfine ten opzicht van een placebo bij patiënten met ernstig COPD?

Mordyc studie logo

Achtergrond

Kortademigheid is de meest voorkomende klacht van patiënten met gevorderd COPD en wordt vaak onvoldoende behandeld. Lage dosis morfine is een effectief medicijn en wordt aanbevolen in de huidige richtlijnen voor behandeling van ernstige kortademigheid.

De kennis over de negatieve effecten op de ademhaling, de effecten op kwaliteit van leven en de effecten op het inspanningsvermogen is echter nog schaars of tegenstrijdig. Daarnaast weten we dat morfine niet bij iedereen werkt, maar we kunnen nog niet op voorhand voorspellen bij welke patiënten het werkt. Tot slot is nooit bekeken of behandeling met lage dosis morfine kosteneffectief is.

Om deze reden is de MORDYC studie (Morphine for Treatment of Dyspnea in Patients With COPD) uitgevoerd. Doelen van de MORDYC studie zijn daarom:

  • Onderzoeken van de effecten van lage dosis morfine op kortademigheid, kwaliteit van leven en inspanningscapaciteit;
  • Onderzoeken of toediening van lage dosis morfine leidt tot negatieve effecten op de ademhaling;
  • Onderzoeken of we kunnen voorspellen bij wie morfine een positief resultaat zal hebben;
  • Vaststellen van de kosteneffectiviteit.

MORDYC studie