Onderzoek

Gebruik van opioïden door patiënten met niet-kanker gerelateerde pijn

Het doel van deze studie is om oorzaken op te sporen van blijvend opioïdgebruik bij niet-kanker gerelateerde aandoeningen na het verstrijken van de veronderstelde stopdatum. Waarom blijven patiënten opioïden gebruiken, en hoe komen patiënten aan opioïden na deze stopdatum? Daarnaast  kijken we naar: hoe hevig en uitgebreid zijn de bijwerkingen; hoe groot is bereidheid om te stoppen met opioïdgebruik?

De laatste tijd komen in Nederland steeds meer problemen rondom gebruik van opioïden aan het licht. Het bewustzijn ten aanzien van opioïdgebruik is de laatste tijd gelukkig toegenomen maar nog altijd bestaan er veel misvattingen rondom het gebruik van opioïden. Met dit onderzoek willen wij een bijdrage leveren door direct te kijken naar de patiënt zelf.

De werving van patiënten vindt plaats via huisartsen die aangesloten zijn bij het Research Netwerk Family Medicine Maastricht. Zij ontvangen van hun huisarts een informatiebrief waarin zij worden gevraagd aan het onderzoek deel te nemen door eenmalig een vragenlijst in te vullen over opioïden gebruik.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de onderzoekers:
Tel. 043-3875606 vragen naar dr. Maurice Theunissen (maurice.theunissen@mumc.nl) of
Tel. 043-3874428 mw. Liesbeth van Hoef (aanwezig ma t/m do;  liesbeth.van.hoef@mumc.nl)