Informatie over onderwijs en scholing door het EPZ

 
De consulenten palliatieve zorg verrichten veel bij- en nascholingen voor verschillende doelgroepen: voor arts-assistenten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 
Indien u dat wenst kunnen er scholingen of presentatie op maat worden aangeboden bijvoorbeeld in de vorm van casuistiekbespreking, fto, klinische lessen etc. Voor vragen hierover kunt u de coördinator Mevr A.M. Courtens contacteren: a.courtens@mumc.nl.