Dr. D.J.A. (Daisy) Janssen

Coördinator onderzoek

Aandachtsgebieden

Specialist ouderengeneeskunde

Contact

0900-PALLIUM

Curriculum Vitae

Daisy J.A. Janssen (1979) voltooide in 2003 haar studie Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht met het predikaat cum laude. Hierna volgde ze de opleiding tot verpleeghuisarts bij Proteion Thuis in Horn en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2005 tot 2012 werkte ze als specialist ouderengeneeskunde bij Proteion Thuis en vanaf 2006 verrichte ze promotieonderzoek bij Proteion Thuis en CIRO+ in Horn. Ze heeft zich verder ontwikkeld binnen de palliatieve zorg middels de kaderopleiding palliatieve zorg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam te Amsterdam. Tijdens een research fellowship in 2010 aan het Harborview Medical Center en de University of Washington in Seattle heeft ze zich verder verdiept in kwaliteit van communicatie tussen artsen en patiënten met COPD over zorg in de laatste levensfase. In 2012 voltooide zij haar promotieonderzoek naar behoeften aan palliatieve zorg bij patiënten met gevorderd chronisch orgaanfalen en promoveerde zij cum laude aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2013 werkt ze als coördinator onderzoek bij het expertisecentrum palliatieve zorg van het MUMC+. Daarnaast werkt ze als specialist ouderengeneeskunde bij CIRO+, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen in Horn.