Drs. M.J.M. (Mark) Martens

Medisch consulent palliatieve zorg, specialist ouderengeneeskunde

Aandachtsgebieden

Pijnbehandeling, wondzorg en ALS-team.

Contact

0900-PALLIUM

Social media