Professionals

Onderzoek

Het expertisecentrum palliatieve zorg van het MUMC+ heeft twee onderzoekslijnen: pijn en dyspneu. Beide symptomen komen zeer frequent voor bij diverse groepen chronisch zieken en hebben grote consequenties voor de kwaliteit van leven. De onderzoekslijn ‘Pijn’ zal met name focussen op de behandeling van oncologische pijn. De onderzoekslijn ‘Dyspnoe’ legt de nadruk op dyspnoe-management bij patiënten met niet-oncologische aandoeningen, zoals chronisch orgaanfalen, en advance care planning bij patiënten met een levensbedreigende chronische aandoening, zoals COPD en hartfalen.