I-HARP Achtergrondinformatie

Ontwikkelproces

I-HARP is voortgekomen uit verschillende onderzoekstappen. In de periode oktober 2018 - maart 2020 onderzochten we hoe I-HARP eruit moest zien en ontwikkelden we I-HARP. Het onderzoeksgebied bestond uit de regio’s van consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost Brabant en consortium Palliatieve Zorg Zuidoost (PalZO). We danken iedereen die bij de ontwikkeling van I-HARP betrokken is geweest!

Hieronder leest u hoe I-HARP is ontwikkeld.