Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Patiënten

Poli palliatieve zorg

Team palliatieve zorg
Team palliatieve zorg
Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van uw leven en dat van uw naasten wanneer u te maken hebt met een ongeneeslijke aandoening. Uw klachten kunnen zowel van lichamelijke, psychische als spirituele van aard zijn. Door deze klachten in een vroeg stadium zorgvuldig te bespreken kan dit uw lijden voorkomen of verlichten. 

Voor wie?

Deze poli biedt een steun in de rug aan patiënten en naasten die te maken hebben met kanker, die niet meer te genezen is.

Als u kanker hebt is dit ingrijpend. Het gaat vaak gepaard met lichamelijke, psychische en/of sociale klachten en beperkingen. U kunt last hebben van  klachten zoals pijn, vermoeidheid, misselijkheid, benauwdheid en dergelijke, maar ook van psychische klachten als angst of somberheid.

Mogelijk zijn er vragen over de toekomst wat betreft bijvoorbeeld thuiszorg, vragen over beslissingen rond het levenseinde en/of vragen van spirituele aard. Tijdens een polibezoek kunt u, in een uitgebreid gesprek met een  verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg, uw klachten en wensen bespreken. Deze verpleegkundige zal, indien van toepassing, samen met een arts gespecialiseerd in palliatieve zorg, een advies geven aan uw hoofdbehandelaar. 

Verwijzing

Uw hoofdbehandelaar, uw huisarts of uw verpleegkundige kunnen u naar de poli doorverwijzen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met u. Het is ook mogelijk om op eigen initiatief een afspraak voor deze poli te maken. Wanneer u op eigen initiatief een afspraak maakt, neemt de verpleegkundige altijd contact op met uw hoofdbehandelaar om miscommunicatie te voorkomen. 

Het polibezoek

Om al uw klachten en wensen zo goed mogelijk te inventariseren en te bespreken duurt uw polibezoek maximaal 60 minuten. Uw partner of naasten zijn van harte welkom om dit polibezoek bij te wonen. Voorafgaand meldt u zich aan de balie van het Oncologiecentrum. De verpleegkundige haalt u op  in de wachtkamer.

Naar aanleiding van het bezoek worden, indien nodig, adviezen voor verdere behandeling en/of doorverwijzing besproken met uw hoofdbehandelaar.

Na het polibezoek neemt de verpleegkundige nog een keer telefonisch contact met u op. Dit vindt ongeveer één tot twee weken na het polibezoek plaats, afhankelijk van de afspraken die tijdens het polibezoek zijn gemaakt. Tijdens dit gesprek evalueren we uw klachten en de gegeven adviezen. 

Verzekering

Een bezoek aan de poli palliatieve zorg in het MUMC+ valt onder de basisverzekering. 

Contact

Wilt u graag een poli-afspraak maken of heeft u andere vragen, dan kunt u ons bereiken op onderstaand telefoonnummer.

  • Oncologiecentrum, MUMC+ (ma-vrij 8.30u-17.00u): 043 – 38 76 400

Websites

Sluit de enquête