I-HARP Achtergrondinformatie

Projectgroep

Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts en onderzoeker palliatieve zorg, Ciro
 
Stephanie Ament, onderzoeker zorginnovatie en implementatie, MUMC+, CAPHRI, Health Services Research (HSR)
 
Marieke van den Beuken - Van Everdingen, hoogleraar palliatieve geneeskunde, MUMC+, Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht

Yvonne Engels, hoogleraar zingeving in de gezondheidszorg, RadboudUMC

Hans-Peter Brunner-La Rocca, cardioloog en hoogleraar hartfalen, MUMC+
 
Josiane Boyne, verpleegkundig specialist hartfalen, coördinator hartfalen en onderzoeker, MUMC+
 
Louise Bellersen, Cardioloog, RadboudUMC, voorzitter richtlijn ‘Palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen NYHA-klasse III-IV’
 
Jelle Stoffers, Huisarts, epidemioloog, MUMC+, CAPHRI, huisartsgeneeskunde
 
José Maessen, Implementatiedeskundige, kwaliteit en veiligheid, MUMC+