Centrum voor levensvragen

Als u te horen krijgt dat u niet meer beter wordt, verandert er veel. Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn gaan zichzelf vragen stellen. Het delen van uw vragen, uw gedachten en gevoelens, kortom uw hart luchten, kan helpen. Niet iedereen heeft in de eigen nabije omgeving mensen om over deze vragen te praten, of wil deze met hen delen. Soms is het gemakkelijker om dit met een ‘vertrouwde vreemde’ te doen.

Geestelijk verzorgers kunnen u daarbij ondersteuning bieden. Zij helpen u bij vragen over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en vertrouwen, zaken uit het verleden, het heden en de toekomst; alles wat u bezighoudt kan onderwerp van gesprek zijn. Zij bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar geven u meer inzicht in uw vragen en hoe u daar uw weg in kunt zoeken.

Centrum voor levensvragen
Geesje

Begeleiding is kosteloos
Vanaf 2019 ontvangen de netwerken palliatieve zorg van de landelijke overheid subsidie om deze ondersteuning en begeleiding door geestelijk verzorgers mogelijk te maken via zogenaamde CENTRA VOOR LEVENSVRAGEN.  De geestelijk verzorgers verbonden aan deze Centra komen bij u thuis. Hieraan zijn voor u géén kosten verbonden.

Aanmelding
U kunt zich rechtstreeks tot het Centrum wenden van uw regio, zelf of via uw huisarts of thuiszorgmedewerker. 

In deze folder en op de website van palliatievezorglimburg.nl treft u meer informatie aan.

Zie voor meer informatie over geestelijke verzorging in Nederland ook de website geestelijkeverzorging.nl.
Op deze website treft u ook een handige beslisboom aan 'Wanneer schakel ik aanvullende psychosociale en/of spirituele ondersteuning in?

Folder
Sluit de enquête