Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Consultatieteam palliatieve zorg

Wie zitten er in het consultatieteam?

consultatieteam EPZM
Het consultatieteam bestaat uit een aantal artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, een geestelijk verzorger en een coördinator. Indien nodig kunnen zij andere deskundigen binnen en buiten het MUMC+ raadplegen, zoals een apotheker, psychiater, psycholoog, cardioloog, verpleegkundig specialisten etc.

Sluit de enquête