Belasting en behoeften aan ondersteuning van mantelzorgers van patiënten die thuis dialyseren

In 2023 is het EPZ-M in samenwerking met de dialyse afdeling van het MUMC+  een onderzoek gestart naar de belasting van mantelzorgers van patiënten die thuis dialyseren.

Wat is het doel van het onderzoek?
Dialyse behandeling heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Mantelzorgers zijn vaak een spil in het leven van de dialyse patiënt, maar kunnen hierdoor ook gevoelens van overbelasting ervaren. We willen graag meer weten over de belasting van mantelzorgers van patiënten die thuis dialyseren en welke behoefte aan ondersteuning zij hebben. Door hier meer inzicht in te krijgen kunnen de betrokken zorgverleners gerichter aandacht geven en indien nodig wijzen op mogelijkheden voor hulp en steun.

 

Sluit de enquête