Volg de I-HARP workshop

Inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd chronisch hartfalen

Hartfalen is een belangrijke doodsoorzaak wereldwijd. Patiënten met gevorderd chronisch hartfalen hebben palliatieve zorgbehoeften vergelijkbaar met patiënten met kanker in een palliatieve fase. Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg bij hartfalen heeft positieve uitkomsten voor patiënten en voor naasten. Toch wordt palliatieve zorg bij hartfalen vaak niet of te laat ingezet. Het tijdig signaleren en bespreekbaar maken van palliatieve zorgbehoeften is vaak een uitdaging voor zorgverleners.

Maastricht UMC+ en het Radboud UMC hebben samen een hulpmiddel ontwikkeld om het herkennen van palliatieve zorgbehoeften makkelijker te maken: I-HARP.

Tijdens de I-HARP workshop leert u palliatieve zorgbehoeften bij hartfalen herkennen, hoe u I-HARP kunt gebruiken en hoe u palliatieve zorgbehoeften bespreekbaar kunt maken. Ook leert u hoe u aan de slag kunt met gesignaleerde palliatieve zorgbehoeften.

De I-HARP workshop sluit aan op de I-HARP e-learning. De workshop wordt georganiseerd door de CIRO Academy en is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Maastricht UMC+.

Uitklapteksten
 • Voor wie: 

  Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners huisartsenpraktijk

  Cursuslocatie:

  Ciro, Hornerheide 1, 6085 NM, Horn

  Taal:

  Nederlands

  Kosten:

  60 euro

  Aantal deelnemers:

  Minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers

  Docenten:

  • Dr. Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde / kaderarts palliatieve zorg
  • Drs. Nicole Lencer, cardioloog
  • Eliane Perree, palliatief verpleegkundige palliatieve zorg MUMC+

  Accreditatie:

  Accreditatie voor verpleegkundig specialisten wordt aangevraagd (3 punten)

  Programma en inschrijving:

  Voor meer informatie, data, het programma en de mogelijkheid tot inschrijven zie de website van CIRO Horn, zie HIER

Sluit de enquête