Informatie over wetenschappelijk onderzoek door het EPZM

 

EPZM

Het expertisecentrum palliatieve zorg van het MUMC+ heeft drie onderzoekslijnen: pijn, dyspneu en advance care planning, oftewel pro-actieve zorgplanning. Beide symptomen komen zeer frequent voor bij diverse groepen chronisch zieken en hebben grote consequenties voor de kwaliteit van leven. De onderzoekslijn ‘Pijn’ zal met name focussen op de behandeling van oncologische pijn. De onderzoekslijn ‘Dyspnoe’ legt de nadruk op dyspnoe-management bij patiënten met niet-oncologische aandoeningen, zoals chronisch orgaanfalen, en advance care planning bij patiënten met een levensbedreigende chronische aandoening, zoals COPD en hartfalen. De focus bij advance care planning ligt op wilsonbekwame patiënten, zoals mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

Nieuw onderzoek

Droge Mond Studie Een onderzoek naar het effect van pilocarpine druppels, lokaal aangebracht in de mond, op de klacht “droge mond”.
lees verder
Sluit de enquête