Volg de I-HARP e-learning

Patiënten met gevorderd chronisch hartfalen hebben palliatieve zorgbehoeften vergelijkbaar met patiënten met kanker in een palliatieve fase. Vroegtijdige inzet van palliatieve zorg bij hartfalen heeft positieve uitkomsten voor patiënten en voor naasten. Toch wordt palliatieve zorg bij hartfalen vaak niet of te laat ingezet. Het tijdig signaleren en bespreekbaar maken van palliatieve zorgbehoeften is vaak een uitdaging voor zorgverleners.

In de I-HARP e-learning leert u meer over palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen en leert u hoe u I-HARP kunt gebruiken. Deze e-learning is bedoeld voor alle zorgverleners die zorg verlenen aan patiënten met gevorderd hartfalen.

Ga HIER naar de I-HARP e-learning voor patiënten met gevorderd chronisch hartfalen.

De I-HARP e-learning duurt ongeveer 30 minuten en bestaat uit drie modules:

  • Waarom is signaleren belangrijk?
  • I-HARP gebruiken
  • En verder..  

 

 

 

Sluit de enquête