E-book palliatieve zorg

Vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, vrijwilligers, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit e-book gaat over deze afspraken en is speciaal voor u en uw naasten. Zorgverleners en organisaties zijn de komende jaren bezig de afspraken overal in te voeren. Zo verbeteren ze de palliatieve zorg in Nederland.

De informatie in dit e-book is bedoeld voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten. De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (Kankercentrum Nederland (IKNL)/ Palliactief, 2017) en is afgestemd met de brochure ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ (KNMG, KNB, NHG en Patiëntenfederatie Nederland). Patiëntenfederatie Nederland beheert de patiënteninformatie in dit e-book.

Sluit de enquête