Als vervolg op de docentprofessionalisering wordt er in 2023 opnieuw een scholing aangeboden over palliatieve zorg aan docenten van ROC’s en Hogescholen.
Deze bestaat uit 5 dagdelen en wordt op drie plaatsen in Nederland aangeboden.    

Doelen zijn:

  1.  Het vergroten van de bewustwording m.b.t. palliatieve zorg vergroten bij docenten van Hogescholen en ROC’s
  2.  Docenten toe te rusten en te inspireren om palliatieve zorg te doceren door zowel op inhouds- als didactisch niveau hun kennis te vergroten Tijdens de scholing zullen praktische leermaterialen cq. werkvormen aangereikt worden die zij zelf kunnen toepassen in hun onderwijs. Tevens ontvangen zij alle gebruikte presentaties en het blokboek
  3. Docenten faciliteren in kennis en middelen zodat zij binnen hun onderwijsinstelling een kartrekkersrol kunnen oppakken in het onderwijs over palliatieve zorg.

Zie meer info HIER.

Sluit de enquête