Het EDUPAL project was een ZonMw project in het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' (link  naar ZonMw opent niet in internet explorer!). Het project heeft van 2016 tot 2019 gelopen. Het was gericht op de implementatie van palliatieve zorg in de basiscurricula voor verzorgenden en verpleegkundigen in Limburg en Zuidoost Brabant. Aan de hand van vastgestelde basiscompetenties voor deze professionals, implementatieplannen voor 7 scholen in de regio gemaakt, docenten geschoold, een community of practice opgezet en werd ook een toolbox met leermaterialen voor docenten ontwikkeld. Doel van deze toolbox was om docenten van hogescholen en ROC’s materialen aan te reiken om hun lessen over palliatieve zorg te verzorgen en zo verpleegkundigen en verzorgenden voor te bereiden op hun taken en verantwoordelijkheden in de palliatieve zorg. De toolbox omvat teksten, animaties, video’s, presentaties, casuïstiek, tools en websites over verschillende onderwerpen in de palliatieve zorg, waaronder: palliatieve zorg en organisatie, symptoombestrijding, samenwerken, communiceren, stervensfase, proactieve zorgplanning en zelfzorg. 

De Edupal toolbox is nu opgenomen in de website van Palliaweb.

5 jaar Palliantie: Opbrengsten en resutaten Palliatie. Meer dan zorg. Edupal een van de 9 uitgelichte projecten om trots op te zijn.

Interview ZonMw:Palliatieve zorg leer je niet uit een boekje.

team
​v.l.n.r. Anne van Pol, Annemie Courtens, Annette Bour, Giel Vaessen ​
Sluit de enquête