I-HARP

I-HARP| Inventarisatie van palliatieve zorgbehoeften

download hier
download hier
 • I-HARP (Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften) is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen

  Patiënten met gevorderd hartfalen hebben vaak belangrijke palliatieve zorgbehoeften. Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van de aandoening wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van deze patiënten. I-HARP helpt zorgverleners bij het tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen en hun naasten. Ook helpt I-HARP bij het richting geven aan de zorg.

  I-HARP voor HF bestaat uit:

  • Open voorbeeldvragen om het gesprek te starten,
  • Signaleringsvragen en optionele doorvraagsuggesties om palliatieve zorgbehoeften te herkennen,
  • Advies voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties.

  I-HARP sluit aan op de richtlijn ‘Palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen NYHA-klasse III-IV’ op Pallialine.
  I-HARP is beschikbaar en u kunt I-HARP in de praktijk gebruiken!

  Alle I-HARP materialen zijn ook te vinden op het landelijke kennisplatform over palliatieve zorg Palliaweb.
  Tips voor de implementatie van I-HARP in het ziekenhuis staan HIER.

  Het I-HARP-project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg. (link niet te openen in internet explorer)

 • I-HARP voor COPD is een hulpmiddel voor zorgverleners voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij mensen met ernstig COPD.

  COPD is een complexe chronische ziekte die wordt gekenmerkt door vele klachten en een onzeker verloop. Daarnaast komt COPD veel voor en was het in 2021 de achtste doodsoorzaak in Nederland. Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Mensen met ernstig COPD hebben vaak al lang voor het overlijden belangrijke palliatieve zorgbehoeften. Toch vinden zorgverleners het niet altijd makkelijk om met mensen met COPD te praten over palliatieve zorgbehoeften. I-HARP voor COPD helpt zorgverleners in het herkennen van deze palliatieve zorgbehoeften bij mensen met COPD en hun naasten. Daarnaast helpt I-HARP voor COPD ook bij het richting geven aan de zorg.

  I-HARP voor COPD bestaat uit:

  • Open voorbeeldvragen om het gesprek te starten
  • Signaleringsvragen
  • Mogelijke doorvraagsuggesties om de palliatieve zorgbehoeften beter te begrijpen
  • Adviezen voor de zorgverlener om richting te geven aan de zorg.

  I-HARP voor COPD sluit aan op de richtlijn ‘Palliatieve zorg bij COPD’ op Pallialine. Daarnaast is I-HARP voor COPD wetenschappelijk onderzocht en kan u het in de zorg voor mensen met COPD gebruiken.

  De e-learning over I-HARP voor COPD is via Palliaweb te raadplegen.

  I-HARP voor COPD is mogelijk gemaakt door Stichting Astma Bestrijding.

   

   

Sluit de enquête