I-HARP

I-HARP| Inventarisatie van palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd hartfalen

I-HARP (Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften) is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen

Patiënten met gevorderd hartfalen hebben vaak belangrijke palliatieve zorgbehoeften. Mede door de onzekere prognose en het fluctuerende verloop van de aandoening wordt vaak onvoldoende tegemoetgekomen aan de palliatieve zorgbehoeften van deze patiënten. I-HARP helpt zorgverleners bij het tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen en hun naasten. Ook helpt I-HARP bij het richting geven aan de zorg.

I-HARP bestaat uit:

  • Open voorbeeldvragen om het gesprek te starten,
  • Signaleringsvragen en optionele doorvraagsuggesties om palliatieve zorgbehoeften te herkennen,
  • Advies voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties.

I-HARP sluit aan op de richtlijn ‘Palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen NYHA-klasse III-IV’ op Pallialine.
I-HARP is beschikbaar en u kunt I-HARP in de praktijk gebruiken!

Alle I-HARP materialen zijn ook te vinden op het landelijke kennisplatform over palliatieve zorg Palliaweb.
Tips voor de implementatie van I-HARP in het ziekenhuis staan HIER.

Het I-HARP-project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg. (link niet te openen in internet explorer)

logo I-HARP
Sluit de enquête