Poli palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van uw leven en dat van uw naasten wanneer u te maken hebt met een ongeneeslijke aandoening. Uw klachten kunnen zowel van lichamelijke, psychische als spirituele van aard zijn. Door deze klachten in een vroeg stadium zorgvuldig te bespreken kan dit uw lijden voorkomen of verlichten. 

Voor wie?

Deze poli biedt een steun in de rug aan patiënten en naasten die te maken hebben met kanker, die niet meer te genezen is.

Als u kanker hebt is dit ingrijpend. Het gaat vaak gepaard met lichamelijke, psychische en/of sociale klachten en beperkingen. U kunt last hebben van  klachten zoals pijn, vermoeidheid, misselijkheid, benauwdheid en dergelijke, maar ook van psychische klachten als angst of somberheid.

Misschien heeft u vragen over de toekomst. Bijvoorbeeld over de thuiszorg, vragen over beslissingen rond het levenseinde en/of vragen van spirituele aard.

Tijdens een polibezoek kunt u, in een uitgebreid gesprek met een  verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg, uw klachten en wensen bespreken. Deze verpleegkundige zal, samen met een arts gespecialiseerd in palliatieve zorg, een advies geven aan uw hoofdbehandelaar. 

Consultatieteam Palliatieve Zorg
Team palliatieve zorg

Verwijzing

Uw hoofdbehandelaar, uw huisarts of uw verpleegkundige kunnen u naar de poli doorverwijzen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met u. Het is ook mogelijk om op eigen initiatief een afspraak voor deze poli te maken. Wanneer u op eigen initiatief een afspraak maakt, neemt de verpleegkundige altijd contact op met uw hoofdbehandelaar om miscommunicatie te voorkomen. 

Het polibezoek

Om al uw klachten en wensen zo goed mogelijk te inventariseren en te bespreken duurt uw polibezoek maximaal een uur. Uw partner of naasten zijn van harte welkom om dit polibezoek bij te wonen. Voorafgaand meldt u zich aan de balie van het Oncologiecentrum. De verpleegkundige haalt u op  in de wachtkamer.

Naar aanleiding van het bezoek bespreken wij, als dat nodig is, de adviezen voor verdere behandeling en/of doorverwijzing met uw hoofdbehandelaar.

Na het polibezoek neemt de verpleegkundige nog een keer telefonisch contact met u op. Dit is ongeveer één tot twee weken na het polibezoek, afhankelijk van de afspraken die tijdens het polibezoek zijn gemaakt. Tijdens dit gesprek evalueren we uw klachten en de gegeven adviezen. 

Verzekering

Een bezoek aan de poli palliatieve zorg in het MUMC+ valt onder de basisverzekering. 

Contact

Wilt u graag een afspraak maken of heeft u andere vragen over palliatieve zorg, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Oncologie
Telefoonnummer: 043 – 38 76 400
Email: poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Websites

Sluit de enquête