Resultaten meetdag palliatieve zorg 16 april 2021

Het Regionale Consultatieteam Palliatieve zorg bestaat uit een groep deskundigen die gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg. Het team bestaat uit een internist, een longarts, een oncoloog, een verpleegkundig specialist en een verpleegkundig specialist i.o. en twee gespecialiseerde verpleegkundigen. Het team verricht ongeveer 800 consulten palliatieve zorg per jaar.

Het Regionale Consultatieteam geeft telefonische adviezen aan professionals met vragen over palliatieve zorg, ongeacht het ziektebeeld of de verblijfplaats van de patiënt. Het team neemt de behandeling van de patiënt niet over. Indien nodig wordt de patiënt ook aan bed bezocht, thuis, in het ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis of hospice. Consulten worden multidisciplinair besproken en met de consultvrager geëvalueerd.

Welke vragen kunt u stellen?

U kunt vragen stellen over:

  • Symptoombestrijding
  • Psychosociale problemen
  • Ethische dilemma’s
  • Inzet van hulpmiddelen
  • Coördinatie van zorg

Hoe?

Via telefoonnummer 0900-PALLIUM, ofwel 0900-7255486.

Wanneer?

Consultatie is beschikbaar als het nodig is; 24 uur per dag en 7 dagen per week. Klik hier voor meer informatie.

Voor wie?

Alle professionele zorgverleners uit Zuid- en Midden- Limburg

Verdere informatie

Consultatieteam Palliatieve Zorg
poster
Sluit de enquête