(Poli-)klinische voorziening

Op de oncologie afdeling zijn 2 gealloceerde bedden waar patiënten die hoogcomplexe palliatieve zorg nodig hebben, kunnen worden opgenomen voor kortdurende interventies. Doelgroep: kankerpatiënten met multi-symptomatologie of multiproblematiek cq. polyfarmacie waarvoor in de oorspronkelijke zorgsetting onvoldoende mogelijkheden zijn om deze beheersbaar te maken.

Voor palliatieve oncologische patiënten is er een spreekuur op de poli palliatieve zorg in het oncologiecentrum.

Sluit de enquête