Het expertisecentrum palliatieve zorg van het MUMC+ heeft drie onderzoekslijnen: pijn, dyspneu en advance care planning, oftewel proactieve zorgplanning. Beide symptomen komen zeer frequent voor bij diverse groepen chronisch zieken en hebben grote consequenties voor de kwaliteit van leven. De onderzoekslijn ‘Pijn’ zal met name focussen op de behandeling van oncologische pijn. De onderzoekslijn ‘Dyspnoe’ legt de nadruk op dyspnoe-management bij patiënten met niet-oncologische aandoeningen, zoals chronisch orgaanfalen, en  bij patiënten met een levensbedreigende chronische aandoening, zoals COPD en hartfalen. De focus bij proactieve zorgplanning ligt op wilsonbekwame patiënten, zoals mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

Zie hier voor verdere informatie op deze website met betrekking tot onderzoek.

Sluit de enquête