Inventarisatie van palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd hartfalen

 

I-HARP

I-HARP (Identificeren van patiënten met HARrtfalen met Palliatieve zorgbehoeften) is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen

I-HARP helpt zorgverleners bij het tijdig herkennen van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen en hun naasten. Ook helpt I-HARP bij het richting geven aan de zorg.

I-HARP bestaat uit:

  • Open voorbeeldvragen om het gesprek te starten,
  • Signaleringsvragen en optionele doorvraagsuggesties om palliatieve zorgbehoeften te herkennen,
  • Advies voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties.

I-HARP sluit aan op de richtlijn ‘Palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen NYHA-klasse III-IV’ op Pallialine.

I-HARP is beschikbaar en u kunt I-HARP in de praktijk gebruiken!

Meer informatie over het hulpmiddel I-HARP, de ondersteunende educatie en overige informatie, treft u HIER aan.

Sluit de enquête