Leden

Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts en onderzoeker palliatieve zorg, Ciro
Stephanie Ament, onderzoeker zorginnovatie en implementatie, MUMC+, CAPHRI, Health Services Research (HSR)
Marieke van den Beuken - Van Everdingen, hoogleraar palliatieve geneeskunde, MUMC+, Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht
Yvonne Engels, hoogleraar zingeving in de gezondheidszorg, RadboudUMC
Hans-Peter Brunner-La Rocca, cardioloog en hoogleraar hartfalen, MUMC+
Josiane Boyne, verpleegkundig specialist hartfalen, coördinator hartfalen en onderzoeker, MUMC+
Louise Bellersen, cardioloog, RadboudUMC, voorzitter richtlijn ‘Palliatieve zorg bij gevorderd hartfalen NYHA-klasse III-IV’
Jelle Stoffers, huisarts, epidemioloog, MUMC+, CAPHRI, huisartsgeneeskunde
José Maessen, implementatiedeskundige, kwaliteit en veiligheid, MUMC+
 

  • Het Consortium Limburg en Zuid-Oost Brabant en het Consortium Palliatieve Zorg Zuid Oost dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de borging van de projectresultaten. Het EPZ van het Maastricht UMC+ (EPZ-M) wordt eigenaar van I-HARP, de training en resultaten en draagt verantwoordelijkheid voor het verspreiden en actualiseren van het resultaat na afloop van het project.

     

Sluit de enquête