Achtergrondinformatie en doelstellingen

Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van patiënten met een levensbedreigende ziekte door middel van vroegtijdige signalering en behandeling van problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Multidimensionaliteit, verlichten van het lijden, pro-activiteit, snelheid, flexibiliteit en aandacht voor patiënt en naasten zijn kernbegrippen binnen de palliatieve zorg. Palliatieve zorg dient aangeboden te worden aan alle patiënten met een chronische levensbedreigende aandoening zoals kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, neurologische aandoeningen etc. en begint op het moment dat duidelijk is dat de patiënt klachten heeft ondanks optimale behandeling van de onderliggende ziekte. De ziekte-gerichte behandeling wordt geleidelijk aan steeds meer gecombineerd met palliatieve, ‘symptoomgerichte zorg’. Dat kan dus al een ruime tijd voor het overlijden van een patiënt zijn.

 

esmo

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ziet een belangrijke taak weggelegd voor de academische ziekenhuizen in deze verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg. In de visie van de NFU verbreden alle acht universitaire medische centra de komende jaren hun werk op dit gebied naar acht expertisecentra. De missie van deze centra is om vanuit de drie academische taken (patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs) integraal vorm te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland. Tevens staan de centra in voor de maatschappelijke verspreiding van de wetenschappelijke inzichten betreffende palliatieve zorg, waardoor de vierde taak, de klankbordfunctie bij maatschappelijk relevante onderwerpen op dit gebied, ontstaat. Sinds januari 2013 heeft de palliatieve zorg in het MUMC+ de status van expertisecentrum.

Het MUMC+ heeft een accreditatie van het ESMO The European Society for Medical Oncology) voor de integratie van oncologische en palliatieve zorg.

 

Palliaweb

Iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt vindt op Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie. Informatie die helpt om de best mogelijke zorg aan patiënten in de laatste fase van hun leven te geven, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.  

Palliaweb wordt op continue basis uitgebreid met actuele relevante informatie. Niet alleen door de redactie, maar (juist) ook door de bezoekers. Bijdragen en ideeën die waarde hebben voor de zorgverlener zijn uitermate welkom. Delen kan bijvoorbeeld via de oranje tab rechts onderaan het beeldscherm.

Palliaweb is een initiatief van, en wordt beheerd door
Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

 

 

Sluit de enquête