Toevoegen van het Palliatief Formularium aan PalliArts

Het doel van dit project is de verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van de medicamenteuze behandeling van symptomen bij patiënten in de palliatieve fase door de integratie van landelijke richtlijnen en het palliatief formularium.

Aan de richtlijnen die een update hebben gehad vanaf 2014 tot heden wordt de formularium informatie toegevoegd. Bij de toekomstige revisies van de landelijke richtlijnen wordt de integratie een vast onderdeel van het proces.

De professional heeft gelijktijdig en op 1 plek de beschikking over de landelijke richtlijnen palliatieve zorg en informatie over de daarin genoemde medicatie met specifieke informatie over:

  • Beschikbare vormen en doseringen
  • Gebruikelijke totale dagdosis, de dosis per gift en de maximale dagdosis
  • Bijwerkingen, gerangschikt naar frequentie van voorkomen
  • Interacties met relevante medicatie
  • Praktische toevoegingen: o.a. aanpassingen bij nier- of leverfunctie stoornissen, mag fijngemaakt worden, mag via sonde, aantal druppels in een ml
Sluit de enquête