Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Informatie over onderwijs en scholing door het EPZ-M

De consulenten palliatieve zorg van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ verrichten veel bij- en nascholingen voor verschillende doelgroepen: voor arts-assistenten, medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde,  verpleegkundigen en verzorgenden en ander zorgprofessionals.

Zo zijn medewerkers van het EPZ-M betrokken bij:

Waarvoor kunt u medewerkers van het EPZ-M betrekken?
Indien u dat wenst kunnen er scholingen of presentatie op maat worden aangeboden bijvoorbeeld in de vorm van casuïstiekbespreking,  klinische lessen of een incompany traject etc.
Voor vragen hierover kunt u de coördinator Mevr. A.M. Courtens contacteren.

Sluit de enquête