Informatie over onderwijs en scholing door het EPZ-M

De consulenten palliatieve zorg van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ verrichten veel bij- en nascholingen voor verschillende doelgroepen: voor arts-assistenten, medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde,  verpleegkundigen en verzorgenden en ander zorgprofessionals.

Zo zijn medewerkers van het EPZ-M betrokken bij:

Waarvoor kunt u medewerkers van het EPZ-M betrekken?
Indien u dat wenst kunnen er scholingen of presentatie op maat worden aangeboden bijvoorbeeld in de vorm van casuïstiekbespreking,  klinische lessen of een incompany traject etc.
Voor vragen hierover kunt u de coördinator Mevr. A.M. Courtens contacteren.

Het tweejaarlijks symposium voor verpleegkundigen en verzorgenden stond dit jaar in het teken van het 25 jarig bestaan.

In verband met het 25 jaar bestaan van het EPZ-M werd dit jaar ook een avondsymposium voor (huis)artsen, verpleegkundig specialisten en physiscian assistants georganiseerd.

Een tweedaagse training pijn en palliatieve zorg op 15-16 april en 7-8 oktober 2024 voor de arts-assistenten van de OORZON.

lees verder

Na een jarenlange samenwerking tussen Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences en het Expertisecentrum Palliatieve zorg Maastricht UMC+ wordt daar in september 2024 het nationaal programma Scholing Palliatieve Zorg aan toegevoegd.

Nationaal Programma Scholing Palliatieve Zorg

Onderwijsactiviteiten

 • Een overzicht van de activiteiten volgt nog.

 • door M.H. van den Beuken-van Everdingen:

  3 à 5x/year   HAIO’s 3rd year                                          difficult pain
  2x/year          2-day course interns diff                        pain and pall. care
  1x/year           National GP course diploma PC         “Outside the books”
  1x/year           9-daycourse medical specialists        “Outside the books”
  27.11.2022       Dutch nurse specialists                         palliative sedation
  27.11.2022       Dutch nurse specialists                         pharmacology
  25.11.2022      9-daycourse medical specialists         difficult pain
  21.11.2022       homecare nurses                                     gastro-intestinal problems
  21.11.2022       homecare nurses                                     dyspnoea
  20.09.2022    homecare nurses                                    pain
  09.06.2022    Community of practice PC MUMC  palliative Sedation
  31.05.2022      Dutch specialist oncology nurses    pharmacology
  19.05.2022     Catharina Hospital lunch meeting  Palliative Care
  07.04.2022    European Expert Group Spinal          Barriers for treatment of oncology pain              Analgesia                        
  05.04.2022    Dutch oncology nurses                        methadone in the spotlight
  31.04.2022     Dutch-Flemish palliative
                            researc Congress                                    Pain in oncology outpatients
  17.02.2022      International collaborative for
                            best care for the dying person           planned xerostomia study
  27.01.2022      WOG gynaecology NL                           treatment of pain

Onderwijsknooppunt

 • Onderwijsknooppunt PZ

   

  Onderwijsknooppunt PZ2

  Binnen het Consortium Limburg/Zuidoost Brabant is het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg actief.

  Wat is het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg?
  Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg is een netwerk waarin betrokkenen uit het mbo, hbo en wo zorgonderwijs, bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen samenwerken met onderzoekers en professionals uit de zorgpraktijk met het ultieme doel om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren.

  Kortom, we willen onderwijs, onderzoek en de praktijk verbinden om onderwijs over palliatieve zorg een prominente plek te geven.

  In het onderwijsknooppunt werken we ook mee aan een landelijk project dat het onderwijs rondom palliatieve zorg wil optimaliseren,  het zogenaamde O2PZ project (www.o2pz.nl).

  Waar gaan we in de komende periode aan werken?

  • Faciliteren van de implementatie van het onderwijsraamwerk 2.0 palliatieve zorg in de mbo’s en hbo’s;
  • Meewerken aan een digitale onderwijskaart op Palliaweb;
  • Organiseren van een scholing over palliatieve zorg voor docenten van ROC’s en hogescholen;
  • Organiseren van een training voor gastdocenten (consulenten palliatieve zorg) over didactische vaardigheden;
  • Organiseren van een community of practice waar docenten, studenten,  patiënten, onderzoekers en professionals kennis en ervaring uitwisselen en van elkaar leren;
  • Optimaliseren afstemming tussen praktijk- onderwijs- onderzoek;
  • Borging van het onderwijsknoopunt;                                                                                                                                                                                                           
  • PR voor het onderwijsknoopunt.

  Wie zijn de leden?
  Annemie Courtens: coördinator Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+ en coördinator  van het consortium a.courtens@mumc.nl
  Regi van der Burgt:  coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant r.vanderburgt@stichtingkoh.nl
  Desiree Meertens: coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg desiree.meertens@dezorggroep.nl
  Els Knapen:  coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en Coördinator Centrum voor Levensvragen e.knapen@zuyderland.nl
  Nynke de Jong: onderwijskundige en universitair hoofddocent bij de Universiteit Maastricht n.dejong@maastrichtuniversity.nl
  Ilse van Luijn: docent verpleegkunde bij Fontys i.vanluijngijsbers@fontys.nl
  Sabine Pieters: docent verpleegkunde bij Zuyd Hogeschool sabine.pieters@zuyd.nl
  Jolanda Friesen: docent en senior onderzoeker bij Zuyd Hogeschool jolanda.friesen@zuyd.nl
  Elke Heiligers: onderwijskundige bij Gilde Opleidingen e.heijligers@rocgilde.nl
  Cathelijn Strijbosch: docent verpleegkunde bij ROC Ter AA cjw.strijbosch@roc-teraa.nl
  Harma Pierik: docent verpleegkunde SUMMA College h.pierik@summacollege.nl
  Jolanda Scheren: docent verpleegkunde Vista College j.scheren@vistacollege.nl

  Bovendien kun je bij ons terecht als je informatie nodig hebt of vragen hebt over palliatieve zorg in het onderwijs. Je kunt de leden direct via email benaderen.

  Zie hier de poster van het onderwijsknooppunt.

  Zie voor meer informatie ook de Nieuwsbrief van O2PZ van 11 maart 2022
  Aflevering 1: ambassadeurs van Onderwijsknooppunt Limburg en Zuidoost Brabant Sabine Pieters en Albine Moser.

  Sabine Pieters en Albine Moser
 • Nieuwsbrieven van het Onderwijsknooppunt

  Nieuwsbrief 3, juni 2023
  Nieuwsbrief 2, maart 2023
  Nieuwsbrief 1, december 2022

 • Zie hier artikel in OenG 2023: Best Practices
  Docenten worden beter toegerust voor onderwijs Palliatieve Zorg.
  Een digitale training (met behulp van VIMP subsidie ZonMW 2020/21)  werd verzorgd door lokale gastdocenten uit de praktijk. (153 docenten van 25 ROC's en 12 Hogescholen).
  Annemie Courtens, Sabine Pieters en Albine Moser.

   

Sluit de enquête