Onderwijs

PASEMECO

Toolbox voor geneeskunde onderwijsPASEMECO is een ZonMw project in het “Palliantie meer dan zorg programma’’ dat volledig is gericht op de integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Om dat doel te bereiken, werkt PASEMECO samen met stakeholders en collega’s van de betrokken medische faculteiten aan de ontwikkeling van een multidisciplinair inzetbaar onderwijsprogramma ‘Palliatieve zorg’.

PASEMECO ontwikkelde de EPA-lijst palliatieve zorg. Dit document biedt een beschrijving van de dagelijkse beroepsactiviteiten op het vlak van palliatieve zorg die een net afgestudeerde basisarts op de werkvloer kan tegenkomen.

Daarnaast werd ook een toolbox met onderwijsmaterialen ontwikkeld die onderwijsprofessionals in het medisch onderwijs kunnen ondersteunen. Deze is opgenomen bij de onderwijsmaterialen van de website van Palliaweb.

‘Leren van elkaar’ stond centraal tijdens het online symposium HOOP (Hulp bij Onderwijs Over Palliatieve zorg) van 8 oktober 2020, voor artsen, docenten en andere betrokkene bij medisch onderwijs.