Toolbox voor geneeskunde onderwijs

PASEMECO is een ZonMw project in het “Palliantie meer dan zorg programma’’ dat volledig is gericht op de integratie van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Om dat doel te bereiken, werkt PASEMECO samen met stakeholders en collega’s van de betrokken medische faculteiten aan de ontwikkeling van een multidisciplinair inzetbaar onderwijsprogramma ‘Palliatieve zorg’.

PASEMECO ontwikkelde de EPA-lijst palliatieve zorg. Dit document biedt een beschrijving van de dagelijkse beroepsactiviteiten op het vlak van palliatieve zorg die een net afgestudeerde basisarts op de werkvloer kan tegenkomen.

Daarnaast werd ook een toolbox met onderwijsmaterialen ontwikkeld die onderwijsprofessionals in het medisch onderwijs kunnen ondersteunen. Deze is opgenomen bij de onderwijsmaterialen van de website van Palliaweb.

Op 1 april 2022 promoveerde Jolien Pieters (Universiteit Maastricht) op het proefschrift  “Let's talk about it: Palliative care education in undergraduate medical curricula”.

Sluit de enquête