Zorgervaring en stress bij chronisch zieken in tijden van corona

Het Maastricht UMC+ heeft samen met de Universiteit Maastricht in 2020 een landelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van verschillende groepen chronische patiënten tijdens de Coronacrisis.

​De zorg voor patiënten met COPD, longfibrose of hartfalen moest namelijk noodgedwongen anders worden georganiseerd. De onderzoekers wilden graag weten wat het effect van bijvoorbeeld de vermindering van het aantal face-to-face contacten met huisartsen of medisch specialisten en de afschaling van de thuiszorg is geweest.

Om de impact hiervan in kaart te brengen werd aan patiënten met COPD, longfibrose of hartfalen gevraagd naar hun ervaringen met de professionele zorgverlening over de afgelopen maanden en naar de psychosociale gevolgen van de opgelegde maatregelen.

De vragenlijst werd door 680 patiënten, verspreid over het land, ingevuld.

Onderstaand treft u een samenvatting van de resultaten aan, evenals een aantal publicaties.

Het onderzoek is een initiatief van het Maastricht UMC+ (EPZM, afdeling Longziekten en Cardiologie) en wordt ondersteund door alle Expertise Centra Palliatieve Zorg in Nederland (PALZON), Harteraad, Longfonds, Longfibrose patiëntenverenigingen en de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.

Conclusie

De Coronacrisis heeft de zorg voor patiënten met hart- en/of longziekten aanzienlijk veranderd. Ruim een derde van de patiënten vindt dat hun gezondheid achteruit is gegaan en ze ervaren veel zorgen en angsten. Het is belangrijk dat zorgverleners bij een tweede golf van het Coronavirus de reguliere zorg voor deze patiënten waarborgen. Ook zal er voldoende aandacht moeten zijn voor de specifieke zorgen en angsten die leven bij deze patiëntengroep.

Vervolg

In de zomer 2021 zijn een twintigtal patiënten uit bovenstaande groep benaderd voor een telefonisch interview om dieper hierop in te gaan. Wat ging goed volgens de patiënten en waar is meer aandacht en verbetering mogelijk in de chronische zorg op dit moment maar ook bij een eventuele nieuwe pandemie? Voor de eerste resultaten, zie HIER. De publicaties zijn hieronder opgenomen.

Publicaties


Beau D C Pouwels, Sami O Simons, Maurice Theunissen, Madelon L Peters, Janna J Schoenmaekers, Sebastiaan C Bekkers, Marieke H J van den Beuken-van Everdingen. Healthcare use during COVID-19 and the effect on psychological distress in patients with chronic cardiopulmonary disorders in the Netherlands: a cross-sectional study. BMJ open, volume 11, issue 6

Jeroen R.J.H. Gruiskens, Liesbeth van Hoef, Maurice Theunissen, Annemie M. Courtens, Marieke M.H.J. van den Beuken – van Everdingen, Annerika H.M. Gidding-Slok, Onno C.P. van Schayck. The psychosocial impact of the COVID-19 pandemic on chronic care patients.  DOI:10.1016/j.jamda.2023.01.003

R.J.H. Gruiskens, Liesbeth F.M. van Hoef, Maurice M.S. Theunissen, Annemie M. Courtens, Annerika H.M. Gidding-Slok, Onno C.P. van Schayck,  Marieke M.H.J. van den Beuken–van Everdingen. Recommendations for Improving Chronic Care in Times of a Pandemic Based on Patient Experiences. doi.org/10.1016/j.jamda.2023.10.013

covid
Sluit de enquête